Vizitează Rezervaţia Trovanţilor

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti se află în Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea (38 km de Rm. Vâlcea), la marginea Drumului Naţional 67 – Tg. Jiu – Rm. Vâlcea.

Accesul se face uşor, intrarea fiind chiar la marginea şoselei:
- pentru cei care vin din direcţia Rm. Vâlcea: se coboară Dealul Costeştilor 300 m de la indicatorul de intrare în localitate până la prima serpentină, în stânga căreia se află rezervaţia, iar în dreapta (peste drum) o parcare;
- pentru cei care vin din direcţia Tg. Jiu: se urcă Dealul Costeştilor 500 m de la intersecţia cu şoseaua care duce în stânga spre centrul comunei, Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi mănăstirile Bistriţa şi Arnota, până la prima serpentină, în dreapta căreia se află rezervaţia, iar în stânga (peste drum) o parcare.

Conform prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate naturale, Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti face parte din categoria rezervaţii naturale, ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologie. Mărimea lor este determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.

Pe lângă activităţile ştiinţifice, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate. Sunt admise unele activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Sunt interzise folosinţe ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor atribuite. Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervaţia are caracter predominant geologic şi peisagistic.